Sprawozdawcze koła PZW w Człuchowie

Koło PZW w Człuchowie to ponad 700 członków. Dzisiaj Karol oficjalnie złożył rezygnację z funkcji Prezesa – obowiązki służbowe. Był bardzo dobrym Prezesem, koło odnosiło liczne sukcesy, bardzo dobrze układała się współpraca z władzami samorządowymi. Zebrani jednogłośnie wybrali na tę funkcję Marka. wśród zaproszonych gości Burmistrz Miasta i Sekretarz Urzędu Gminy. Dyskusja toczyła się głównie […]

Pożegnaliśmy ś.p. Wieśka

Przyjacielu, nie brak Ci teraz niczego, jesteś na niebiańskich łowiskach, zaprowadził Cię Pan nad wody, gdzie możesz odpocząć, przyjął Twoją duszę. Trzeba choć raz po trawie przejść boso, ze strumienia wodę pić, ….. trzeba choć jeden raz spotkać po drodze Mistrza. Kto nie poznał tej radości, nie wie co znaczy żyć. Żegnaj Przyjacielu!