Zarybienie trocią Słupi

Zakończyliśmy zarybienie dopływów Słupi narybkiem letnim troci. Piękny, zdrowy narybek o długości około 4 cm i  5 gram wagi w ilości 300.000 szt pochodzący z Ośrodka Zarybieniowego w Damnicy ZO PZW Słupsk, zasilił  takie dopływy Słupi jak: Glaźną, Gnilną, Kamienną, Graniczną i wiele mniejszych strug i potoczków rzecznych, tu przez 2 lata będą przebywały i […]

Posiedzenie Zarządu Okręgu PZW

Zarząd zapoznał się analizą realizacji budżetu, działalnością wśród dzieci i młodzieży. Zatwierdził plan pracy na II półrocze 2012. Zdecydował o wspólnym wyjazdowym posiedzeniu z udziałem Prezesów w dniach 7-9 wrzesień. W głosowaniu podjął Uchwałę o podniesieniu wymiaru ochronnego do 35 cm dla pstrąga potokowego w rzece Łebie i jej dopływach. Wymiar będzie obowiązywał od 1 […]