Wycena skłusowanych pstrągów

Witam.
Postępowanie w tej sprawie prowadzi Posterunek Policji w Kołczygłowach.
Wycena strat poniesionych przez Zarząd Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Słupsku
w wyniku nielegalnego połowu ryb na rzece Kamienicy
dokonanego dniu 11 listopada przez :
Dawid D. zam. Kramarzyny
Mariusz D. zam. Łubno
Wiesław C. zam. Wałdowo

Wycena obejmuje:
a) straty wynikające z odłowu 996 szt pstrąga potokowego o wym: 15-16 cm i łącznej wadze 30 kg
996 sztuk x 1,15 zł / szt + 5% VAT = 1 202,67 zł
b) utracone korzyści . Z odłowionych 996 szt sztuk pstrąga potokowego przyjmuje się że 50% stanowiły samice co daje 498 sztuk
wartość utraconego wylęgu od 498 szt

Przy okresie płodności 5 lat wynosi :
1) – w trzecim roku 50% tej populacji samic 498 x 50% = 299 sztuk
299 szt. x 0,5 kg x 1500 szt ikry/ od 1kg samicy x 50% przeżywalności ikry do wylęgu daje =112125 szt wylęgu
112125 szt x 0,10 zł / szt = 9 337 zł
2) – po 4 latach 50 % tej populacji 299 x 50% = 150 szt
150 szt x 0,7 kg x 1500 szt ikry/ od kg samicy x 50% przeżywalności do wylęgu daje
=78750 sztuk wylęgu
78750 x 0,10 zł/ szt = 6 562 zł
3) po 5 latach 40 % tej populacji dałoby 150 szt x5 0% = 75 szt
75 szt x 1kg x 1500 szt ikry/ od kg samicy x 50% przeżywalności do wylęgu
= 56250 szt wylęgu
56250 szt x 0,10 zł / szt = 4 725 zł
razem utracone korzyści ( poz. 1, 2, 3 ) = 20 624 zł
Łączne straty ( a + b) = 1202, 67 zł + 20 624 zł = 21 826,67
Słownie:dwadzieścia jeden tysięcy osiemset dwadzieścia sześć zł i 67/100 groszy
Metoda wyceny:

Wyceny dokonano zgodnie z cennikiem RZGW Gdańsk, Poznań i Szczecin.
Szacunek przeżywalności oraz płodność osobniczą ustalono w oparciu o dane IRS oraz doświadczenia hodowców z ośrodków zarybieniowych.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0