NATURA 2000

Witam,

Uczestniczyłem dzisiaj w seminarium pt. „System ekologiczny kraju – wizja sieci ochrony przyrody w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2008-2033”

Stanowisko Państwowej Rady Ochrony Przyrody przedstawił

doc. Wiesław Dębek.

W programie było:

Stan przestrzennych systemów ochrony przyrody – prezentacje Ministerstwa Środowiska

 – Przedstawienie aktualnego stanu systemu przestrzennego obszarów chronionych,

 – Sieć Natura 2000 oraz Shadow list

 – Kierunki uzupełnienia sieci przyrodniczej,

Przyrodnicze aspekty zagospodarowania przestrzennego kraju – przesłanki i rekomendacje dla KPZK – prof. Marek Degórski, PAN, Warszawa,

Wymiar przestrzenny zobowiązań prawnych w zakresie ochrony środowiska. Przesłanki i rekomendacje dla KPZK, dr hab. Andrzej Mizgalski, prof. UAM

Wpływ rozwoju miast i procesów suburbanizacji na ciągłość ekosystemów – prof. Zbigniew K. Zuziak

Tyle dzisiaj

Share and Enjoy !

0Shares
0 0