Rady Rejonów Słupsk

Witam,

dzisiaj spotkanie Rad Rejonów; powiat Słupsk i miasto Słupsk.

Informacje o kampanii sprawozdawczo – wyborczej, okręgowym zjeździe oraz informacja i dyskusja o problemach okręgu.