Prezydium ZO PZW

Witam, majowe posiedzenie na którym omawialiśmy realizację wiosennych zarybień oraz działalność sportową i pracę z dziećmi i młodzieżą.