Posiedzenie Komisji Zarybieniowej ZO

W czwartek w biurze okręgu spotkali się członkowie Komisji Zarybieniowej, by zapoznać się z realizacją wiosennychi zarybień obwodów.