Rada Rejonu Bytów

Spotkanie Rady Rejonu Bytów – infromacja o realizacji wniosków zgłoszonych w czasie zebrań sprawozdawczych w kołach oraz aktualne problemy w pracy i życiu kół.