Nadzwyczajne posiedzenie ZG PZW

Połączyły się dwa Okręgi. Płocko-Włocławski z Mazowieckim. Głośno o spotkaniach przed XXX Zjazdem PZW. Czy Zjazd będzie formalnością?