XXX Krajowy Zjazd Delegatów PZW – drugi dzień

W drugim dniu, nadanie tytułu "Członek Honorowy", dyskusja, wybory, posiedzenie ZG oraz Uchwała Zjazdowa.