Sędzia Klasy Krajowej

Sport wędkarski wymaga znajomości regulaminów szczególnie od sędziów klasy krajowej. Dlatego przeprowadzamy weryfikację.