XIX posiedzenie Zarządu Okręgu PZW

1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołu Nr 18 z posiedzenia Zarządu Okręgu PZW z dnia 13 lutego 2016
3. Podsumowanie kampanii sprawozdawczej w kołach i przyjęcie do realizacji wniosków
i uchwał z walnych zgromadzeń.
4. Podsumowanie współzawodnictwa kół z rok 2015. Wręczenie pucharów i dyplomów.
5. Zatwierdzenie wniosków na odznaczenia PZW .
6. Przedstawienie informacji o pracy organów i komisji problemowych za rok 2015 przez
przewodniczących poszczególnych organów i komisji.
7. Sprawy różne.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0