Posiedzenia w ZG PZW

Na tym etapie odbywają się posiedzenia komisji problemowych – przyjęcie plany pracy; posiedzenia organów GKR, GSK oraz prezydium ZG.