Konferencja Działaczy Młodzieżowych PZW

W Nieborowie odbyła się Ogólnopolska Konferencja Działaczy Młodzieżowych PZW. Podziękowania za wyniki i pracę.