Zebranie w Smołdzinie

 Witam,

wczoraj uczestniczyłem w zebraniu sprawozdawczo-wyborczym Koła PZW „Rowokół” w Smołdzinie. Miejscowość dla nas strategiczna, ze względu na rybną i piękną rzekę Łupawę, w której bytują pstrąg, lipień, troć i łosoś oraz dwa tarliska, które wykonaliśmy we wrześniu tego roku.

Dyskusja sprowadziła się do głoszenia pretensji, z mojego punktu absurdalnych, ale dla członków koła, absolutnie wiarygodnych.

1. Dlaczego oddałem /ja?/ część rzeki Łupawy do Słowińskiego Parku Narodowego? I od razu oskarżenie – jesteś członkiem Zarządu /?/ Parku, bierzesz za to pieniądze, więc się nam /członkom PZW/ sprzeniewierzyłeś. O tym, na moim mini forum, prawdopodobnie mieszkaniec Smołdzina, w dniu 6 października napisał Mirek cyt.” ciebie to tylko kasa interesuje rzeke tez sprzedałes w Smołdzinie Słowinskiemu Parkowi Narodowemu ty złodzieju złodziej złodziej”.

2. Co zrobiłeś dla naszego Koła?

3. Dlaczego mamy przerzucać troć w górę rzeki, na obwód Parku, skoro nie możemy ją łowić?

Dzięki kilku uczestnikom zebrania, nie dało się wyjaśnić wątpliwości. Dlatego pozwalam sobie napisać o tym w aktualnościach.

Ad. 1. Nie uczestniczę, jako członek w żadnych gremiach Słowińskiego Parku. Dyrekcji, Radzie Naukowej, czy w Zarządzie /?/ – natomiast jestem członkiem Państwowej Rady Ochrony Przyrody – organu doradczego Ministra Środowiska, a nie SPN.

Oświadczam, że z Parku nie pobieram i nie pobierałem żadnych pieniędzy. Funkcja członka PROP jest funkcją społeczną, przysługuje tylko rozliczenie kosztów przejazdu, bilety PKP. Wędkarze wypowiadają się często, że ja i moi Koledzy działający w Zarządzie otrzymujemy diety lub pensje z Okręgu. Nie bierzemy diet, nie bierzemy pensji, nie otrzymujemy gratyfikacji, nie wręczamy sobie nagród za działanie w PZW. Jest to działanie społeczne!

Ukradziony obwód rzekli Łupawy. RZGW w Gdańsku przed ogłoszeniem konkursów ofert na dzierżawę rzeki Łupawy, podzielił rzekę na obwody. Ta część rzeki, która leży w granicach Parku, została z konkursu wyłączona i przekazana do Parku. Po przekazaniu rzeki, zostały ogłoszone przetargi na pozostałe obwody, w których uczestniczyliśmy, nasze oferty zostały zaakceptowane przez Komisję Konkursową RZGW i podpisaliśmy umowy dzierżawne.

Nie miałem wpływu na to, by oddać rzekę do Parku, a głoszenie „pradwy” ukradłeś rzekę złodzieju – jest absurdalna. W ten sposób absurd staje się rzeczywistością.

Moim jedynym dochodem jest pensją nauczyciela dyplomowanego, powiększona o 100 złotych z racji pełnienia obowiązku doradcy metodycznego historii i wos-u. Jedynym.

Ad. 2. To pytanie mnie zaskoczyło. Więc zapytałem, a co miałem zrobić?

Koło jest samodzielne, jest Zarząd Koła, który podejmuje działania zgodnie ze Statutem PZW. Jeżeli napotyka na problemy nie do pokonania, zgłasza problem do Okręgu, co zgłaszaliście do mnie? Odpowiedzi nie było. Co zrobiliśmy dla rzeki? Musimy uderzyć się w pierś, nieszczęśliwy zapis w informatorze krainy pstrąga i lipienia, jest naszą winą. Mam nadzieję, że więcej się nie powtórzy.

Na zebraniu zgłoszono potrzebę spotkania z Dyrekcją SPN. Takie spotkanie zorganizuję.

A może istnieje potrzeba większego udziału Okręgu w życiu Kół?

Ad. 3. Na wodach Parku obowiązują wędkarz opłaty parkowe, które są niższe od składek PZW. Na wysokość opłat w Parku nie mam wpływu, jest to decyzja Dyrekcji Parku, do takiej czy innej decyzji Park ma prawo.

Moim zdaniem przerzucamy ryby powyżej elektrowni, by mogły odbyć naturalne tarło, a łowimy tam gdzie wnieśliśmy opłatę.

Stoi przed nami poważne zadanie udrożnienia rzeki. W dolnym odcinku do 58,8 km od ujścia zbudowano 6 elektrowni wodnych o łącznej mocy około 0,94 MW w miejscowościach: Smołdzino, Żelkowo, Drzeżewo, Łebień, Poganice, Łupawa.

To jest dla nas wyzwaniem.

Łupawa i Bukowina objęte są ochroną w formie obszaru Natura 2000 „Dolina Łupawy” (PLH220036). Dolny odcinek Łupawy objęty jest ochroną w obszarze Natura 2000 „Ostoja Słowińska” (PLH220023).

A to są argumenty.

Dziękuję byłemu Zarządowi za pracę.

Życzę nowemu Zarządowi dobrej współpracy ze środowiskiem i okręgiem w tej kadencji.

Dziękuję za zaproszenie i możliwość spotkania.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0