Chiński Mur

Na kolejną naszą interwencję w dniu 10.03.2009 roku odbyła się kontrola Rejonowego Zarządu Gospodarki Wodnej na nieruchomości zlokalizowanej na działce 37 – 41 w Bydlinie. Przedmiotem kontroli było grodzenie – mur – do lustra wody rzeki Słupi (km. 15+645 i 16+455) w oparciu o art. 160 ust. 1. pkt 1 w związku z art.27 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2005 r. Nr 239 poz. 2019 z późn zmian.), który brzmi: „Zabrania się grodzenie nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 metra od linii brzegu, a także zakazywania lub uniemożliwiania przechodzenia przez ten obszar”

Właściciel posesji został wezwany do przesunięcia ogrodzenia a taki sposób, aby pomiędzy ogrodzeniem, a linią brzegu rzeki pozostała wolna przestrzeń o szerokości 1,5 metra.

O wykonaniu przejścia właściciel posesji miał powiadomić RZGW w Gdańsku do dnia 30.04.2009 r.

W dniu 3 maja 2009 pojechałem zobaczyć przejście, co zobaczyłem widać na zdjęciach

Zgodnie z art. 194 pkt 2 cytowanej wyżej ustawy Prawo Wodne w brzmieniu: „Kto grodzi nieruchomości przyległe do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 metra od linii brzegu – podlega karze grzywny”.

Możliwość przejścia nie oznacza, że można biwakować, łowić ryby lub korzystać z przystani bez zgody właściciela nieruchomości.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0