Prezydium ZO

Z rana spotkanie z dyrektorami szkół z gminy Dębnica Kaszubska – realizacja programu edukacji proekologicznej "Skotawa naszą rzeką"

Po południu posiedzenie Prezydium ZO – analiza wniosków z zebrań sprawozdawczych z kół PZW. Nie wszystkie koła dotrzymały terminu przesłania wniosków do ZO – termin do końca lutego.

Prezydium zajęło stanowisko w sprawie wycinki drzew w korycie rzeki Słupi. Zgodnie z ustaleniami, komisja w dniu 12 marca dokonała wizji terenowej. Prezydium jednogłośnie opowiedziało się za wstrzymaniem wycinki drzew i krzewów. Wyraziło akceptację, na udrożnienie rzeki w miejscowości Bydlino. W korycie rzeki, znajduje się zwalonych kilka drzew, które mogą powodować zatory i spiętrzenie wody, grożące podtopieniem. Prezydium podjęło Uchwałę o wystąpienie do Ministra Środowiska, Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz Marszałka Województwa Pomorskiego z prośbą  o zlecenie wykonania raportu wpływu na środowisko w obszarach Natura 2000. Jednocześnie podjęło Uchwałę o interwencję w sprawie grodzenia rzek do brzegów, bez możliwości swobodnego przejścia. Szczególnie w miejscowości Bydlino tzw. "chiński mur" oraz w miejscowości Niestkowo. Prezydium zobowiązało dyrektora biura do przygotowania pism do RZGW w Gdańsku o naszym stanowisku.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0