XX posiedzenie Zarządu Okręgu PZW

Porządek posiedzenia:
1. Przyjęcie porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Nr 19 z posiedzenia Zarządu Okręgu PZW z dnia 16 kwietnia 2016
3. Przyjęcie planu pracy-posiedzeń ZO PZW na II półrocze 2016 r.
4. Informacja z realizacji imprez dla dzieci i młodzieży. Przeniesione na posiedzenie we
wrześniu.
5. Analiza budżetu ZO PZW za okres od I – V 2016.
6. Zatwierdzenia koncepcji programowych i organizacyjnych wyjazdowego posiedzenia ZO
PZW z Prezesami Kół.
7. Ochrona danych osobowych.
8. Sprawy różne.

Share and Enjoy !

0Shares
0 0